Tizin en Avics zetten stap verder in Leefcirkel XL technologie !

De bestaande Leefcirkel XL technologie wordt uitgebreid met de Guard smartwatch. De leefcirkel zorgt ervoor dat bewoners zich vrij kunnen bewegen in een veiliger omgeving. De Guard Watch is een mooie aanvulling op deze Avics technologie doordat binnen gebouwen de lokatie zeer nauwekeurig bepaald kan worden, Buiten gebouwen kan gebruik gemaakt worden van de gewone lokatieverzieningen van de watch. Daarnaast kan de smartwatch gebruiker met 1 druk op de knop alarm slaan en kan een spreekluister verbinding worden opgezet met de zorgverlener.

Tizin bewonersportret op de Waarborg site

Tizin huurt sinds 2012 naar tevredenheid ruimte binnen het Peizerstate gebouw in Groningen. Recent is door verhuurder Waarborg een interview met ons gehouden wat heeft geleid tot dit bewonersportret.

Litec in de media

De gemeente Aa en Hunze in de provincie Drenthe is er trots op dat zij samen met ons de Guard-Litec oplossing ontwikkeld hebben. Hieronder het artikel in het Dagblad vh Noorden.

Litec aanwezig op Dag van de Openbare ruimte

Guard-Litec zal op de Dag van de Openbare ruimte gepresenteerd worden aan het publiek in de jaarbeurs Utrecht. Op 27 en 28 september 2017 zijn wij aanwezig op stand 3.5.17

HealthQuest dingt mee naar het beste diabetes idee 2017!

[:nl]HealthQuest is een gezondheid bevorderende app (al te downloaden in de Google Playstore), welke zich richt op het stimuleren en het behoud van motivatie om aan leefstijl te werken met als resultaat blijvende gedragsverandering. HealthQuest gebruikt kortdurende gezondheidsdoelen (Quests), waarbij informatie wordt verstrekt over de ratio achter de Quest om de gebruiker te stimuleren deze Quests uit te voeren. Daarnaast zit er een sociaal netwerk in HealthQuest om gebruikers en zorgverleners met elkaar te verbinden.
De projectpartners willen de huidige HealthQuest 1.0 applicatie uitbreiden met de verwerking van bloedsuiker waarden. Als dit wordt gedaan, dan kan de gebruiker zijn persoonlijke gezondheids quests uitvoeren en (automatisch) registreren in HealthQuest. Activiteiten kunnen vervolgens naast dagelijkse bloedglucose-waarden worden gelegd. Het systeem achter HealthQuest kan vervolgens complexe analyses doen en persoonlijk advies genereren voor de gebruiker. Door de kennis bij de projectpartners over diabetes zorg, Quantified Self en Kunstmatige Intelligentie is dit realiseerbaar. Start deze YouTube voor ons idee ![:]

Litec: Openbare Verlichting “gemonitored” met behulp van Lora

Naast Guard-Mandown, gericht op meer veiligheid voor Uw medewerkers is onze dienstverlening uitgebreid met het monitoren van apparaten. Op basis van LORA kunnen we hiermee al Uw apparaten monitoren. We starten met openbare verlichting maar het Guard-IoT systeem is zodanig opgezet dat ieder apparaat waarvan U op bepaalde momenten de status wilt weten gebruik kan maken van het ontwikkelde monitoring systeem.

In opdracht van een aantal gemeenten is een monitoring systeem ontwikkeld waarmee de gemeente elke dag weet welke lichtmasten werken en welke niet. Dit kan een stroomstoring zijn of een ander verstoring waardoor de lichtmast niet werkt. Iedere mast heeft een uniek nummer en per lichtmast is exact duidelijk welke mast wel of niet werkt. De gemeente kan direct acties uitzetten om de storing te verhelpen en kan pro-actief burgers informeren welke masten niet werken. Tevens heeft de gemeente die informatie om de service verlening van leveranciers beter te kunnen meten. Deze “internet of things” oplossing, welke de naam www.guard-litec.nl draagt, maakt gebruik van het The Things Network.

Samenwerking Socie – Hagru in het nieuws

[:nl]De Groningse IT-bedrijven Socie en Hagru hebben gezamenlijk een innovatieve kerk-app ontwikkeld voor de smartphone: Scipio. Het uitgangspunt voor de ontwikkelaars was een app te ontwikkelen die ondersteuning biedt bij het beschikbaar stellen van mobiele collectes, het doen van financiële toezeggingen, het verwerken van ledenmutaties en de communicatie met gemeenteleden. Met de Scipio App is dat volgens de makers allemaal gelukt. Lees meer op de site van economie.groningen of op hagru.nl [:]

HealthQuest introductie film beschikbaar

[:nl]Voor de HealthQuest oplossing is een introductie film ontwikkeld welke de verschillende facetten van het concept uiteenzet. Diabetes en pre-diabetes patienten worden op een speelse en haalbare wijze aangezet tot gedragverandering met hulp van hun omgeving en professionals.[:]