SmartSensor project gestart

Dank zij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de start van het SmartSensor project mogelijk, waarmee geavanceerde en grootschalige sensor netwerken beschikbaar komen. De eerste toepassingen wordt ontwikkeld voor de agrarische en water sector, maar de techniek wordt zodanig generiek opgezet dat deze toepasbaar is voor vele toepassingen en sectoren.